Fejlődéspszichológiai képzés és szakértés

Oktatás-, egészség-, szociál- és családpolitikai szakértések, elemzések fejlődéslélektani és interdiszciplináris perspektívákból

Koragyermekkori és határterületi szakpolitikai kérdéskörök nemzetközi és hazai irodalmának feldolgozása, interdiszciplináris értékelése, elemzése. Témafeltáró empirikus (kvalitatív és kvantitatív) kutatások tervezése és kivitelezése.

 

Tematikus továbbképzések 

Interdiszciplináris és/vagy fejlődéslélektani nézőpontú továbbképzések tervezése, szervezése a koragyermekkor időszakában felmerülő kérdéskörökről. 

 

Óraadói megbízások


Óraadói megbízások felsőoktatásban és szakmai továbbképzésekben. A kurzusok, órák tematikájának összeállítása a megrendelő igényei szerint.

Ajánlott szűkebb tárgykörök:

  • Modern alkalmazott fejlődéselméletek
  • Fejlődéspszichopatológia
  • Kötődéselmélet
  • Szülővé válás
  • Koragyermekkori preventív és intervenciós programok és szolgáltatások
  • Csecsemő- és kisgyermekkori lelki egészség
  • Koragyermekkori érzelmi és viselkedésszabályozási zavarok, kapcsolati nehézségek
  • Csecsemő- és kisgyermekkori lelki zavarok nemzetközi osztályozási rendszerei
  • Szülő-csecsemő konzultáció

Tágabban értelmezve: fejlődéspszichológia, pszichopatológia és a koragyermekkori fejlődés interdiszciplináris kérdéskörei 

 

Pedagógiai, egészségügyi és szociális programok fejlődéspszichológiai szakértése, stratégiai tervezése

Kisebb helyi és nagyobb (akár országos) koragyermekkori programok interdiszciplináris stratégiai tervezése, szakértése. Határterületi és más életkori kérdésekkel foglalkozó munkák (pl. óvodai és iskolai pedagógiai programok, szervezeti és működési modellek). Programok és kutatások kifejezetten fejlődéspszichológiai nézőpontú szakértése.

 

Tanulmánykötetek tervezése, szerkesztése

Kisgyermekkori fejlődéssel, szülőséggel és az alkalmazott tudományos és gyakorlati (egészségügyi, oktatási, szociális) területek kérdésköreivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kézikönyvek, tematikus folyóiratszámok, tanulmánykötetek szakmai szerkesztése, lektorálása. 

 

 

Munkáink

Aktuális projektek

2014-

Szt János Kórház / Együtt Baba-Mama-Papa program


2014-ben a Szt. János Kórház "Együtt Baba-Mama-Papa" programja tudományos és hatásvizsgálati kutatás tervezésébe kezdett. Jelenleg is folyik a komplex kutatási design tervezése és az eszközrendszer kialakítása.

Projekt vezető: Prof. Dr. Kurimay Tamás, osztályvezető főorvos

A cég részéről képviselő: Dr. Danis Ildikó

 

Tovább...

 

Korábbi projektek

2013

Heim Pál Kórház / Szundi Alapítvány

 

2010-2011-ben a Heim Pál Kórház "Egészséges utódokért" c. projektjében vettünk részt. Jelenleg is zajlanak a több, mint 1000 családot számláló kutatás kvantitatív elemzései. 


Projekt vezető: Dr. Scheuring Noémi, osztályvezető főorvos

A cég részéről képviselő: Danis Ildikó

 

Tovább...

 

Publikációk

SZERKESZTETT KÖTETEK

Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011). Biztos Kezdet Kötetek I.: Génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011). Biztos Kezdet Kötetek II.: A koragyermekkori fejlődés természete: fejlődési lépések és kihívások. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

Surányi, É., Danis, I., Herczog, M. (szerk.)(2010). Családpolitika más-más szemmel. Eltérő nézőpontok, megközelítések, változó gyakorlatok a hazai és nemzetközi családpolitikában. Gazdasági és Szociális Tanács. Budapest.

 

Tovább...