Szakmai önéletrajz

 

Személyes adatok

Név: Danis Ildikó, Ph.D.                                            

Anyja neve: Sárközy Ida

Születési hely és idő: Vác, 1977. 06. 05.

Levelezési cím: 2131 Göd, Hét vezér u.14. 

Telefon: +36-20-394-1587

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Weblap: http://www.brightfuture.hu


 

Tanulmányok, tudományos képzettség

1991-1995

Kölcsey Ferenc Gimnázium, Budapest, angol-német tagozat.

1995

Révész Géza Pszichológiai Tanulmányi Verseny, 9. helyezés.

1995-2000

ELTE BTK Pszichológia Szak, Gyermekpszichológia Szakirány.

2000

Pszichológus és pszichológia szakos középiskolai tanári oklevél megszerzése.

2001-2004

ELTE BTK Pszichológia Doktori Iskola, Kognitív Fejlődés Alprogram.

2008

Pszichológia doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése.

 

Gyakorlati képzettség I.: Posztgraduális egyetemi képzések

2010-2012 Integrált szülő-csecsemő konzulens (©Hédervári-Heller és Németh) képzés (4 félév; 240 óra): Pázmány Péter Katolikus Egyetem, posztgraduális felsőfokú szakirányú továbbképzési szak.
2015- Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus képzés (6 félév): Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és BTK Pszichológiai Intézet; egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés, pszichológus szakvizsga.

 

Gyakorlati képzettség II.: Módszerspecifikus és egyéb gyakorlati képzések

1998-2000   Családterápiás módszerspecifikus képzés elméleti és gyakorlati fázisa (200 óra): Magyar Családterápiás Egyesület, Dr. Polay Erika – Dr. Kurimay Tamás.
2001-2002 Családterápiás módszerspecifikus képzés szupervíziós fázisa I. (50 óra): Magyar Családterápiás Egyesület, Kovács Miklós.
2002-2003 Önismereti saját élmény (150 óra tanulmányi terápia): Pszichoanalitikusan Orientált Pszichoterápiás Kiképző Egyesület, Dr. Lőrincz Zsuzsa.
2006-2007 Szülő-csecsemő konzulens képzés (100 óra): Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Dr. Hédervári-Heller Éva – Dr. Németh Tünde.
2013-2014 Egyéni családterápiás szupervízió (25 óra): Magyar Családterápiás Egyesület, Kovács Miklós.
2014-2015 Családterápiás módszerspecifikus képzés szupervíziós fázisa II. (50 óra): Magyar Családterápiás Egyesület, Dr. Barát Katalin.
2015 Autogén tréning saját élmény (30 óra): Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, Németh Piroska.
2015 Autogén tréning elmélet (30 óra): Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, Dr. Bátfai Ágnes.
2016 Család- és párterapeuta cím megszerzése

 

Gyakorlati képzettség III.: Hazai szakmai-módszertani továbbképzések

2001 Gyakorlati pszichológia a pedagógiai munkában (Magatartástudomány modul – 30 óra): Viselkedésterápiás Gyermeklélektani Központ, Dr. László Zsuzsa
2012 Woodcock-Johnson Intelligencia Teszt (Nemzetközi Kiadás) felvétele és értékelése (30 óra): a Woodcock-Munoz Alapítvány képviseletében kiképző: Dr. Katona Nóra
2013-2014 Egyéni esetvezetés ás szorongós csoport vezetése kognitív-viselkedésterápiás program keretében (Coping Cat és PASCET-program) (24 óra): Vadaskert alapítvány, Trénerek: Dr. Nagy Péter, Németh Laura
2014 Pszichoszomatikus betegségek a gyakorlatban (8 óra): Országos Gyermekegészségügyi Intézet; Dr. Németh Tünde

 

Gyakorlati képzettség IV.: Nemzetközi szakmai-módszertani továbbképzések

2014 Certificate in Introduction to Infant Mental Health (42 hours, online): College of Education and Human Development, University of Minnesota, USA
2014 VIPP-SD Training Course (4 days): Leiden University Centre for Child and Family Studies; VIPP Research and Training Centre, Netherlands. Trainers: Femmie Juffer, Claudia Werner
2015

VIPP-SD Supervision (3 months): Leiden University Centre for Child and Family Studies; VIPP Research and Training Centre, Netherlands. Supervisor: Francesca Lionetti

VIPP-SD Intervener Certificate – 2015 June

2015 S.A.F.E. (Safe Attachment Family Education) Mentor Training Course (4 days): Ludwig Maximilians Universitat (LMU) München; Trainer: Prof. Dr. Karl Heinz Brisch
2015 B.A.S.E. Babywatching Group Leader Training Course (1 day): Ludwig Maximilians Universitat (LMU) München; Trainer: Prof. Dr. Karl Heinz Brisch

 

Munkahelyek, tevékenységek* **

2001-2003

Humánus Alapítványi Általános Iskola: iskolapszichológus, új pedagógiai program pszichológiai szakértője

2002

MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Szociális Fejlődéslélektani Csoport, Dr. Gervai Judit által vezetett Budapesti Családvizsgálat: MTA-SYLFF ösztöndíjas kutató.

2003-2004

MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Szociális Fejlődéslélektani Csoport, Dr. Gervai Judit által vezetett Budapesti Családvizsgálat: tudományos segédmunkatárs.

2003-2004

SOTE Magatartástudományi Intézet, dr. Kopp Mária által vezetett „Hungarostudy 2002” kutatási projekt: megbízott statisztika-módszertani elemző.

2005-2006

MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Szociális Fejlődéslélektani Csoport, Dr.Gervai Judit által vezetett Budapesti Családvizsgálat: tudományos   segédmunkatárs.

2008-2010               

KÁVA Kulturális Műhely Egyesület, Cziboly Ádám által vezetett „Drama Improves Lisbon Key Competences in Education (DICE)” (EACEA, Lifelong Learning Programme; 142455-LLP-1-2008-1-HU-COMENIUS-CMP) EU projekt: megbízott nemzetközi kutatásvezető.

2008-2010

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Dr. Szilvási Léna által vezetett "Gyerekesély Projekt – Biztos Kezdet Program (TÁMOP 5.2.1.)”: megbízott szakértő, Biztos Kezdet Kötetek szerkesztője, hatásvizsgálat tervezésének tagja.

2009

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Dr. Marton Klára által vezetett "A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges tennivalók." (24933-1/2007 SZMM) kutatás: megbízott kutatás-módszertani konzulens és elemző

2009-2010         

MATT Humán Tanácsadó Kft., Surányi Éva által vezetett az MTA-KTI megbízásából készült „A korai intézményes gyerekgondozás indokoltsága, az eltérő szakmai perspektívák egymáshoz való viszonya” című kutatás: megbízott kutató, kötetszerkesztő.

2010-2011

Heim Pál Kórház, Dr. Scheuring Noémi által vezetett „Egészséges utódokért” című kutatási projekt: megbízott kutatás-módszertani konzulens és elemző.

2011-2012

Szivárvány Bölcsőde, Göd: önkéntes fejlődéspszichológus, szülő-csecsemő konzulens.

2012

Az EDUCATIO Kht. TÁMOP 3.1.1. „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002) kiemelt projektének megbízásából, az A.I.M. 2011 konzorcium és Kereki Judit által vezetett „Koncepció kialakítása és javaslatok kidolgozása a koragyermekkori ellátás intézményrendszere teljesítményértékelési rendszerének és egységes minőségi kereteinek kialakítására, valamint koncepció kialakítása az ellátórendszerben használatos protokollok egységes, átfogó alkalmazására” című alprojekt keretében megbízott kutató.

2013-2014

Gyermek- és családpszichológiai rendelés Brüsszelben (hivatalos belga pszichológusként): pszichológiai konzultációk gyermeket tervező és várandós pároknak, gyermeket nevelő szülőknek, gyermekeiknek és családoknak.
2014- Megbízott kutatás-módszertani felelős, konzulens és elemző a Szt. János Kórház, pszichiátriai beteg anyák és gyermekeik együttápolását támogató „EGYÜTT Baba-Mama-Papa program – a szülés előtti, a szülést követő mentális zavarok felismerése és kezelése az anya-gyermek egységben” programjának tudományos nyomon követésének tervezésében.
2014-2015 Egyetemi tanársegéd a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében: oktatás és az „Integrált szülő-csecsemő konzultáció (©Hédervári-Heller és Németh)” szakirányú továbbképzési szak fejlesztésében való részvétel.
2015 Fejlődéspszichológus munkatárs Dunakeszin az Első Lépések Alapítványnál: pszichológiai konzultációk gyermeket tervező és várandós pároknak, gyermeket nevelő szülőknek, gyermekeiknek és családoknak.
2015- Heim Pál Gyermekkórház: önkéntes pszichológus
2016- Egyetemi adjunktus a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében: oktató, kutató, a családtudomány és családterápia szakcsoport tagja, az „Integrált szülő-csecsemő konzultáció (©Hédervári-Heller és Németh)” szakirányú továbbképzési szak képzési felelőse. 2016/2017-es tanévben a Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás képzés helyettes vezetője.
2016 Szt. János Kórház / OBDK: Az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégiumához benyújtott „A pre-, peri- és posztnatális mentális zavarok baba-mama-papa egységében történő kezeléséről” c. egészségügyi szakmai irányelv társszerzője.
2016-2017 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat: HU12-0002-PP3-2016 számon benyújtott, Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával megvalósuló „Módszertani, strukturális és kapacitásfejlesztés a lakosság mentális egészségfejlesztésére irányuló beavatkozások támogatására” című projekt (Norvég LEK Projekt) Ifjúsági és családvédelmi Munkacsoportjának megbízott szakértője. Téma: a koragyermekkori lelki egészség támogatása.

 

Oktatás 

2009-2012

ELTE Pedagógia-Pszichológiai Kar, „Perinatális szaktanácsadó” szakirányú továbbképzési szak: óraadó tanár. Oktatott kurzus: Modern fejlődéselméletek.

2010-2014

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, „Integrált szülő-csecsemő konzulens (©Hédervári-Heller és Németh)” szakirányú továbbképzési szak: óraadó tanár. Oktatott kurzusok: Modern fejlődéselméletek, Alkalmazott kötődés elmélet, Prevenciós és intervenciós programok itthon és külföldön.

2014-2015

Semmelweis Egytem Mentálhigiéné Intézete, „Integrált szülő-csecsemő konzultáció (©Hédervári-Heller és Németh)” szakirányú továbbképzési szak: óraadó tanár, majd egyetemi tanársegéd. Oktatott kurzusok: Modern fejlődéselméletek, Alkalmazott kötődés elmélet, Trauma és bántalmazás, Prevenciós és intervenciós programok itthon és külföldön.
2015- ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, „Integrált szülő-csecsemő konzultáció (©Hédervári-Heller és Németh)” szakirányú továbbképzési szak: óraadó tanár. Oktatott kurzusok: Modern fejlődéselméletek, Alkalmazott kötődés elmélet, Trauma és bántalmazás, Prevenciós és intervenciós programok itthon és külföldön.
2016- Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete, egyetemi adjunktus: részvétel az Intézet (leginkább a Szociális munka, a Családtudomány és családterápia MA, valamint az Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzés) oktató munkájában; főleg fejlődéspszichológiai, családtudományi, kutatásmódszertani és gyakorlati intervenciós kurzusokban

 

Tudományos munka 

1998-2000

Önállóan végzett követéses vizsgálat fejlődéslélektani témában, Dr. Gervai Judit témavezetésével. Szakdolgozat “Gyermekvárás, szülés, korai gondozás” címmel.

2000-2007

Kutatómunka a Dr. Gervai Judit által vezetett Budapesti Családvizsgálatban. Ez idő alatt részvétel a következő kutatási pályázatok megvalósításában:

2002-2005 OTKA tématámogatás (No. T 038407), ”Genetikai és környezeti tényezők kölcsönhatása a csecsemőkori kötődési alakulásában”. Témavezető: Dr. Gervai Judit.

2002-2005 NKFP tématámogatás (No. 1A/0008/2002), “Öröklődés és környezet: A gyermekkori figyelemzavar/hiperaktivitás és az ifjúkori drogfüggőség összefüggése, kezelése, genetikai és pszichológiai kockázati tényezői”. Témavezető: Dr. Gervai Judit.

2003-2006 OTKA tématámogatás (No. F43658), „A kötődési kapcsolatok stabilitása gyermekkorban”. Témavezető: Dr. Tóth Ildikó

2003-2006 FIRCA (R03 TW006014) együttműködési pályázat, „Genetic and caregiving effects on disordered attachment”. Témavezető: Dr. Karlen Lyons-Ruth (Dept. of Psychiatry, Harvard Medical School, Cambridge, MA, USA). További résztvevők: MTA Pszichológiai Kutatóintézet Szociális Fejlődéslélektani Csoport, SE Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet Molekuláris Genetikai Csoport.

2003-2005

A Budapesti Családvizsgálat keretében önálló kutatás stresszteli életesemények magyar súlyozásával kapcsolatban kisgyermekes szülők körében.

2003-

Kutatás-módszertani konzultációk és statisztikai elemzések; különböző kutatások, szakdolgozatok és doktori disszertációk módszertani-statisztikai segítése.

2008-2010

Megbízott nemzetközi kutatásvezető a KÁVA Kulturális Műhely Egyesület koordinációjával és 12 európai ország együttműködésében megvalósuló „Drama Improves Lisbon Key Competences in Education (DICE)” (EACEA, Lifelong Learning Programme; 142455-LLP-1-2008-1-HU-COMENIUS-CMP) EU projektben. Projektvezető: Cziboly Ádám

2009-2011      

Biztos Kezdet Kötetek tudományos szerkesztője a Biztos Kezdet program megbízásából.

2009

A Biztos Kezdet program hatásvizsgálatának előkészítésében való részvétel a MATT Humán Tanácsadó Kft.-vel való együttműködésben. A „Koragyermekkori szülői hatások a gyermekek óvodai-iskolai boldogulásának előkészítésében” munkacímű háttértanulmány elkészítése a Biztos Kezdet hatásvizsgálat szülői indikátorainak kidolgozásához.

2009-2010

A MTA-KTI és a Gazdasági és Szociális Tanács megbízásából a MATT Humán Tanácsadó Kft. által vezetett „A korai intézményes gyerekgondozás indokoltsága, az eltérő szakmai perspektívák egymáshoz való viszonya” munkacímű kutatásban: önálló tanulmány írása a napközbeni gyerekellátás nemzetközi és hazai kérdéseiről, társszerzős tanulmányok írása, kötet szerkesztése.

2009-2010

Kutatás-módszertani konzultációk és statisztikai elemzések Dr. Marton Klára (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) vezette pályázati kutatásban; az FNO magyar kérdőívének kidolgozásában, pszichometriai elemzésében nyújtott módszertani segítség, pilóta-elemzések.

2010-2011

Kutatás-módszertani konzultációk és statisztikai elemzések a Heim Pál Kórház, Dr. Scheuring Noémi által vezetett „Egészséges utódokért” című kutatási projektjében: kutatási design, mérőeszköz-rendszer kidolgozása, adatbázis kezelés, módszertani és statisztikai elemzések.

2012

Tanulmányok készítése a koragyermekkori intervenció nemzetközi gyakorlatának témaköreiben (indikátorok, mérések, protokollok) a Kereki Judit által vezetett (EDUCATIO Kht. és A.I.M. konzrcium) pályázati kutatásban.

2014-

"Együtt Baba-Mama-Papa " Program, Szent János Kórház: kutatási program tervezése, előkészítése

 

Tudományos (ösztön)díjak

2002

MTA-SYLFF ösztöndíj elnyerése a következő kutatási témában: "Szociológiai és pszichológiai összefüggések a családi működés sérülékenysége és a korai válás hátterében". Kijelölt kutatóhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Szociális Fejlődéslélektani Csoport; témavezető: Dr. Gervai Judit

2016-2017 Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar: Merit-díj a Karon végzett magas színvonalú oktatói-kutatói munka végzéséért.

 

Nyelvtudás

Angol

aktív (1994 - középfokú “C” állami nyelvvizsga)

Német

passzív (1998 - középfokú ELTE BTK lektorátusi nyelvvizsga)

 

Módszertani készségek

Kutatás-módszertani ismeretek: kvantitatív kutatások tervezése, kivitelezése, adatbázisok összeállítása

Többváltozós kvantitatív statisztikai elemzések SPSS programcsomagon

 

Szakmai közéleti tevékenység

Magyar Pszichológiai Társaság tagja (2000-)

Magyar Családterápiás Egyesület tagja (1998-)

World Association of Infant Mental Health tagja (2013-)

Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület tagja (2015-)

A Belga Pszichológus Kamara (Commission des Psychologues) tagja (2012-2014)

A brüsszeli EGYBEN- Egyensúlyban Belgiumban Csoport
(Belgiumban élő segítő foglalkozású szakemberek csoportjának) megalapítója és koordinátora (2012-2014)


Szakmai lektorálás: Alkalmazott pszichológia, Pszichológia, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika

 

* 2004-2007 és 2007-2010 között: gyermekgondozási szabadság két gyermekemmel.

** Megbízásos tevékenységeimet a Bright Future Kft. szakmai vezetőjeként végzem. 

 

 

Munkáink

Aktuális projektek

2014-

Szt János Kórház / Együtt Baba-Mama-Papa program


2014-ben a Szt. János Kórház "Együtt Baba-Mama-Papa" programja tudományos és hatásvizsgálati kutatás tervezésébe kezdett. Jelenleg is folyik a komplex kutatási design tervezése és az eszközrendszer kialakítása.

Projekt vezető: Prof. Dr. Kurimay Tamás, osztályvezető főorvos

A cég részéről képviselő: Dr. Danis Ildikó

 

Tovább...

 

Korábbi projektek

2013

Heim Pál Kórház / Szundi Alapítvány

 

2010-2011-ben a Heim Pál Kórház "Egészséges utódokért" c. projektjében vettünk részt. Jelenleg is zajlanak a több, mint 1000 családot számláló kutatás kvantitatív elemzései. 


Projekt vezető: Dr. Scheuring Noémi, osztályvezető főorvos

A cég részéről képviselő: Danis Ildikó

 

Tovább...

 

Publikációk

SZERKESZTETT KÖTETEK

Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011). Biztos Kezdet Kötetek I.: Génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011). Biztos Kezdet Kötetek II.: A koragyermekkori fejlődés természete: fejlődési lépések és kihívások. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

Surányi, É., Danis, I., Herczog, M. (szerk.)(2010). Családpolitika más-más szemmel. Eltérő nézőpontok, megközelítések, változó gyakorlatok a hazai és nemzetközi családpolitikában. Gazdasági és Szociális Tanács. Budapest.

 

Tovább...