Referenciák

 

Danis Ildikó, Ph.D. személyes, valamint a BRIGHT FUTURE Kft. fontosabb referenciái

(zárójelben az aktív munkakapcsolat időszakának feltüntetésével):

 

ELTE PPK: Fejlődéspszichológiai Intézeti Központ: Prof. Dr. Kalmár Magda, egyetemi tanár (1998-2008)

MTA Pszichológiai Kutatóintézet: Dr. Gervai Judit, osztályvezető kutató; egyetemi docens (1998-2008)

Humanisztikus Általános Iskola: Csirmaz Erzsébet, iskolaigazgató (2001-2003)

OGYEI/NEFI: Dr. Németh Tünde, a Perinatális és Koragyermekkori Prevenciós Osztály vezetője (2006-)

NCSSZI (volt SZMI) - Biztos Kezdet program: Dr. Szilvási Léna, volt szakmai vezető (2008-2011)

KÁVA Kulturális Műhely: Cziboly Ádám, volt stratégiai vezető (2008-2010)

MATT Humán Tanácsadó Kft.: Surányi Éva, kutatási igazgató (2008-2011)

PPKE-BTK: Dr. Hámori Eszter, tanszékvezető (2009-2014)

Heim Pál Gyermekkórház: Dr. Scheuring Noémi, osztályvezető főorvos (2010-2016)

Aita Bt. (A.I.M. Konzorcium): Kereki Judit, szakmai vezető (2012)

Szt János Kórház "Együtt Baba-Mama-Papa" program: Prof. Dr. Kurimay Tamás, osztályvezető főorvos (2014-)

Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet: Prof. Pethesné Dávid Beáta, intézetigazgató (2015-)

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat: Norvég LEK Projekt: Dobos Dorina, projekt koordinátor (2016-2017) 

 

 

Munkáink

Aktuális projektek

2014-

Szt János Kórház / Együtt Baba-Mama-Papa program


2014-ben a Szt. János Kórház "Együtt Baba-Mama-Papa" programja tudományos és hatásvizsgálati kutatás tervezésébe kezdett. Jelenleg is folyik a komplex kutatási design tervezése és az eszközrendszer kialakítása.

Projekt vezető: Prof. Dr. Kurimay Tamás, osztályvezető főorvos

A cég részéről képviselő: Dr. Danis Ildikó

 

Tovább...

 

Korábbi projektek

2013

Heim Pál Kórház / Szundi Alapítvány

 

2010-2011-ben a Heim Pál Kórház "Egészséges utódokért" c. projektjében vettünk részt. Jelenleg is zajlanak a több, mint 1000 családot számláló kutatás kvantitatív elemzései. 


Projekt vezető: Dr. Scheuring Noémi, osztályvezető főorvos

A cég részéről képviselő: Danis Ildikó

 

Tovább...

 

Publikációk

SZERKESZTETT KÖTETEK

Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011). Biztos Kezdet Kötetek I.: Génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011). Biztos Kezdet Kötetek II.: A koragyermekkori fejlődés természete: fejlődési lépések és kihívások. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

Surányi, É., Danis, I., Herczog, M. (szerk.)(2010). Családpolitika más-más szemmel. Eltérő nézőpontok, megközelítések, változó gyakorlatok a hazai és nemzetközi családpolitikában. Gazdasági és Szociális Tanács. Budapest.

 

Tovább...