Üdvözlöm!

Danis Ildikó vagyok, tudományos alapképzettségemet tekintve fejlődéspszichológus (Ph.D.), társadalomtudományi kutató és fejlődéslélektani szakértő. Emellett a gyakorlatban integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens, pár- és családterapeuta, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus jelölt, illetve néhány nemzetközi kötődés-fókuszú rövid intervenciós módszer képviselője.

Az ELTE-n a "Gyermekpszichológia szakirányt", majd a "Kognitív fejlődés doktori programot" végeztem el, és évekig voltam tudományos segédmunkatársa az MTA Pszichológiai Kutatóintézet Szociális Fejlődéslélektani Csoportjának. 2008-ban védtem meg a doktori disszertációmat koragyermekkori témában (l. szülővé válás és korai anya-gyermek kapcsolat). Azóta résztulajdonosként, a Bright Future Kft. szakmai vezetőjeként is dolgozom.

Mindig is gyerekekkel és családjaikkal szerettem volna foglalkozni. Leginkább a koragyermekkori időszak vonz (a gyermektervezés időszakától az iskolába lépésig). Az elmúlt két évtized során a szülővé válás, a csecsemő- és kisgyermekkor, valamint a korai családi kapcsolatok fejlődéslélektanának tudományos szakirodalmában mélyültem el, de nagy hatással voltak rám a nemzetközi és hazai, koragyermekkorral és gyerekügyekkel foglalkozó szakpolitikai írások, valamint a társtudományok ismeretanyagai is

Eleinte főleg tudományos tevékenység, kutatás és szakértés jellemezte a munkámat, de folyamatosan képződtem és képződöm gyakorlati területen is (l. családterápia, szülő-csecsemő konzultáció, koragyermekkori lelki egészség, klinikai egészségpszichológia). A szülőkkel és gyerekekkel végzett gyakorlati munka mellett az alkalmazott fejlődéslélektan és más társtudományok perspektíváiból történő interdiszciplináris szakpolitikai elemzések, valamint stratégiai és szolgáltatás tervezések is vonzanak mind az egészségügyi, mind az oktatási, mind a szociális területen.

Legmeghatározóbb megbízásaim a következők voltak. Megbízott külső szakértője voltam egy EU által támogatott TÁMOP kiemelt projektnek (Biztos Kezdet program), amely a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben élő gyermekek felzárkóztatását tűzte ki célul. Többek között tanulmányköteteket szerkesztettem koragyermekkori témákban, kutatóként pedig részt vettem a program hatásvizsgálatának kidolgozásában. Egy másik kisebb, de jelentős projekt keretein belül a nemzetközi és hazai családpolitikai megközelítéseket és gyakorlatokat foglaltuk össze. Kutatás-módszertani tapasztalataim miatt egy két éves, 12 országot felölelő nemzetközi (EACEA) drámapedagógiai kutatás megbízott vezetője is voltam.  A Heim Pál Gyermekkórház koragyermekkori lelki egészséggel foglalkozó projektjének kutatás-módszertani felelőseként is dolgoztam, illetve részt vettem az EDUCATIO Kht. egy koragyermekkori intervencióval foglalkozó projektjében, ahol szintén a nemzetközi tapasztalatok összefoglalása volt a feladatom. Néhány éve koordinálom a Szt János Kórház Baba-mama-papa programjának kutatástervezését.  

Az utóbbi években aktívabban fordultam a gyakorlat felé, pszichológiai tanácsadást és konzultációkat, előadásokat és csoportokat tartottam gyermeket tervező és várandós pároknak, valamint csecsemőket, kisgyermekeket és nagyobb, iskolás korú gyermekeket nevelő szülőknek, családoknak. Két évig Brüsszelben éltem családommal, "belga" pszichológusként konzultációkat tartottam magyar ajkú családoknak, szülőknek és kisgyermekeiknek, illetve szerveztem egy magyar ajkú, segítő foglalkozású szakemberekből álló civil csoportot (EGYBEN - Egyensúlyban Belgiumban). 2014 őszétől újra Magyarországon élek és dolgozom.

Jelenleg a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének egyetemi adjunktusa (is) vagyok, az "Integrált szülő-csecsemő konzultáció" felsőfokú szakirányú továbbképzés szakmai felelőse. Ebben a képzésben, a Szociális munka, illetve a Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzésben is oktatok, valamint egy szülők és kisgyermekek lelki egészségét vizsgáló országos reprezentatív kutatást készítek elő. Néhány éve fő érdeklődési területem a koragyermekkori lelki egészség.

Rendszeresen tanítok más felsőoktatási intézményekben is. Szakvizsgára készülök alkalmazott egészségpszichológiából, e képzés keretében szomatikus osztályokon végzek osztályos és ambuláns konzultációkat gyerekekkel, felnőttekkel, családokkal.

A szülővé válás időszakát és a koragyermekkor fejlődési csodáit és buktatóit magam is átélhettem már; ez nemcsak személyes emberi, hanem óriási szakmai tapasztalatot is jelentett számomra.

 

Szakmai önéletrajz    Publikációk

 

 

Munkáink

Aktuális projektek

2014-

Szt János Kórház / Együtt Baba-Mama-Papa program


2014-ben a Szt. János Kórház "Együtt Baba-Mama-Papa" programja tudományos és hatásvizsgálati kutatás tervezésébe kezdett. Jelenleg is folyik a komplex kutatási design tervezése és az eszközrendszer kialakítása.

Projekt vezető: Prof. Dr. Kurimay Tamás, osztályvezető főorvos

A cég részéről képviselő: Dr. Danis Ildikó

 

Tovább...

 

Korábbi projektek

2013

Heim Pál Kórház / Szundi Alapítvány

 

2010-2011-ben a Heim Pál Kórház "Egészséges utódokért" c. projektjében vettünk részt. Jelenleg is zajlanak a több, mint 1000 családot számláló kutatás kvantitatív elemzései. 


Projekt vezető: Dr. Scheuring Noémi, osztályvezető főorvos

A cég részéről képviselő: Danis Ildikó

 

Tovább...

 

Publikációk

SZERKESZTETT KÖTETEK

Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011). Biztos Kezdet Kötetek I.: Génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011). Biztos Kezdet Kötetek II.: A koragyermekkori fejlődés természete: fejlődési lépések és kihívások. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

Surányi, É., Danis, I., Herczog, M. (szerk.)(2010). Családpolitika más-más szemmel. Eltérő nézőpontok, megközelítések, változó gyakorlatok a hazai és nemzetközi családpolitikában. Gazdasági és Szociális Tanács. Budapest.

 

Tovább...