Korábbi projektek

 

 

2013-2016

Heim Pál Kórház / Szundi Alapítvány

2010-2011-ben a Heim Pál Kórház "Egészséges utódokért" c. projektjében vettünk részt. Az elmúlt években folyamatosan zajlottak a több, mint 1000 családot számláló kutatás kvantitatív elemzései. 

 

Projekt vezető: Dr. Scheuring Noémi, osztályvezető főorvos

A cég részéről képviselő: Dr. Danis Ildikó

 

Elkészült termékek:

Danis, I., Scheuring, N., Nemeth, T., Szabo, L. (2016). Crying behaviour and intensive crying in infancy and toddlerhood. Results of a Hungarian large-sample study. Poster presented at 15th WAIMH World Congress. 29th May-2nd June 2016, Prague, Chech Rebublic. Infant Mental Health Journal Supplement to Infant Mental Health Journal Volume 37, Program Abstracts: P316. p305.

Scheuring, N., Danis, I., Németh, T., Szabó, L. (2016). Parents’ concerns about their child’s health condition and effectiveness in managing the child’s crying, sleeping and eating behaviour. Results of a large sample study in Hungary. Poster presented at 15th WAIMH World Congress. 29th May-2nd June 2016, Prague, Chech Rebublic. Infant Mental Health Journal Supplement to Infant Mental Health Journal Volume 37, Program Abstracts: P101. p91.

Gulacsi, A., Scheuring, N., Danis, I., Nemeth, T., Szabo, L. (2016). Comorbidity: early childhood regulation problems and other health conditions. Poster presented at 15th WAIMH World Congress. 29th May-2nd June 2016, Prague, Chech Rebublic. Infant Mental Health Journal Supplement to Infant Mental Health Journal Volume 37, Program Abstracts: P3017. p305.

Scheuring, N., Danis, I., Karoliny, A., Szabó, L. (2016) Az első három életév táplálási és táplálkozási zavarai organikus és funkcionális nézőpontból. Lege Artis Medicinae, 26 (5-6): 247-254.

Scheuring, N., Danis, I., Nemeth, T., Czinner, A., Szabo, L. (2015) Comparing fathers’ and mothers’ perceptions on pregnancy, delivery, and early care difficulties - Results of the large sample “For Healthy Offspring ” project in Hungary. Australian Association for Infant Mental Health Inc’s (AAIMH), 2015. 10.29-31., Sydney, Australia

Danis, I., Scheuring, N., Papp, E., Németh, T., Szabó, L. (2015). Excesszív sírás csecsemő- és kisgyermekkorban. Védőnő, 25(5): 11-18.

Scheuring, N., Danis, I., Papp, E., Németh, T., Szabó, L. (2015). Alvási szokások csecsemő- és kisgyermekkorban. Gyermekgyógyászat, 66 (2): 108-113. (felkért másodközlés: Védőnő, 25(3): 9-14. )

Scheuring, N., Danis, I., Papp, E, Németh, T., Szabó, L. (2015). Alvási problémák csecsemő- és kisgyermekkorban I.: Éjszakai ébredések. Gyermekgyógyászat, elfogadott kézirat, 66 (3): 149-153. (felkért másodközlés: Védőnő, 25(4): 30-35.)

Scheuring, N., Danis, I., Papp, E., Németh, T., Szabó, L. (2015). Alvási problémák csecsemő- és kisgyermekkorban II.: Altatási és elalvási nehézségek. Gyermekgyógyászat, 66(4): 208-214.

Danis, I., Németh, T., Scheuring, N., Papp, E., Szabó, L. (2014). Feeding difficulties during breast feeding and weaning in infancy and toddlerhood. Poster presented at 14th WAIMH World Congress. 14th-18th June 2014, Edinburgh UK. Infant Mental Health Journal Supplement to Volume 35, Issue 3 (May-June) Program Abstracts: P4-3. p356.

Danis, I., Scheuring, N., Papp, E., Németh, T., Szabó, L. (2014). Falling asleep and nightwaking problems in infancy and toddlerhood: results of a large Hungarian community research. Poster presented at 14th WAIMH World Congress. 14th-18th June 2014, Edinburgh UK. Infant Mental Health Journal Supplement to Volume 35, Issue 3 (May-June) Program Abstracts: P4-2. p356.

Danis, I., Scheuring, N., Gervai, J., Oates, J.M., Szabó, L. (2014). Mothers’ Object Relations Scales (MORS): A method of screening early parent-infant relationships recommended for practitioners in the field of infant mental health. Poster presented at 14th WAIMH World Congress. 14th-18th June 2014, Edinburgh UK. Infant Mental Health Journal Supplement to Volume 35, Issue 3 (May-June) Program Abstracts: P4-1. p356.

Scheuring, N., Danis, I., Németh, T., Czinner, A., Szabó, L. (2014). Research of early childhood regulation difficulties in the Hungarian “For Healthy Offspring” project. Poster presented at 14th WAIMH World Congress. 14th-18th June 2014, Edinburgh UK. Infant Mental Health Journal Supplement to Volume 35, Issue 3 (May-June) Program Abstracts: P4-111. p 396.

 

További információk a Heim Pál Kórház honlapján !

 


2012

EDUCATIO Kht. - A.I.M. Konzorcium

2012 tavaszán az Educatio Kht. és az A.I.M. konzorcium megbízásából vettünk részt a „Koncepció kialakítása és javaslatok kidolgozása a koragyermekkori ellátás intézményrendszere teljesítményértékelési rendszerének és egységes minőségi kereteinek kialakítására, valamint koncepció kialakítása az ellátórendszerben használatos protokollok egységes, átfogó alkalmazására" című projektben.

 

Vállalt feladatok:

- A koragyerekkori ellátások, szolgáltatások elvárt társadalmi kimenetei (gyerek, család, helyi közösségek) és azok indikátorai – nemzetközi gyakorlatok ismertetése.

- Szűrési és vizsgáló eljárások, valamint protokollok és szolgáltatások a koragyermekkori intervencióban – nemzetközi tapasztalatok ismertetése.

 

Projekt vezető: Kereki Judit, konzorcium vezető

A cég részéről képviselő: Dr. Danis Ildikó

 

Elkészült termékek:

Danis, I. (2012). Célok, kimenetek és indikátorok a koragyermekkori intervencióban. Nemzetközi kitekintés. Háttértanulmány az EDUCATIO Kht. és az A.I.M. 2011 Konzorcium által megvalósított „Koncepció kialakítása és javaslatok kidolgozása a koragyermekkori ellátás intézményrendszere teljesítményértékelési rendszerének és egységes minőségi kereteinek kialakítására, valamint koncepció kialakítása az ellátórendszerben használatos protokollok egységes, átfogó alkalmazására" elnevezésű projekt számára. Kézirat. Educatio - A.I.M. konzorcium, Budapest.

Danis, I. (2012). Mérési pontok, mérési eljárások és mérőeszközök a koragyermekkori intervencióban. Nemzetközi kitekintés. Háttértanulmány az EDUCATIO Kht. és az A.I.M. 2011 Konzorcium által megvalósított „Koncepció kialakítása és javaslatok kidolgozása a koragyermekkori ellátás intézményrendszere teljesítményértékelési rendszerének és egységes minőségi kereteinek kialakítására, valamint koncepció kialakítása az ellátórendszerben használatos protokollok egységes, átfogó alkalmazására" elnevezésű projekt számára. Kézirat. Educatio - A.I.M. konzorcium, Budapest.

Danis, I. (2012). Gyerek-utak, protokollok és szolgáltatások a koragyermekkori intervencióban. Nemzetközi kitekintés. Háttértanulmány az EDUCATIO Kht. és az A.I.M. 2011 Konzorcium által megvalósított „Koncepció kialakítása és javaslatok kidolgozása a koragyermekkori ellátás intézményrendszere teljesítményértékelési rendszerének és egységes minőségi kereteinek kialakítására, valamint koncepció kialakítása az ellátórendszerben használatos protokollok egységes, átfogó alkalmazására" elnevezésű projekt számára. Kézirat. Educatio - A.I.M. konzorcium, Budapest.

 

További információk az EDUCATIO Kht. honlapján!

 


2010-2012

Heim Pál Kórház

2010-2011-ben a Heim Pál Kórház "Egészséges utódokért" c. projektjében vettünk részt. A kutatás tervezésében, a módszertan és az eszköztár kidolgozásában, valamint az adatok elemzésében és az eredmények publikálásában kaptunk szerepet. Folyamatosan zajlanak a több, mint 1000 családot számláló kutatás kvantitatív elemzései.

 

Projekt vezető: Dr. Scheuring Noémi, osztályvezető főorvos

A cég részéről képviselő: Dr. Danis Ildikó

 

Elkészült termékek:

Danis, I., Scheuring, N., Gervai, J., Oates, J. M., Czinner, A. (2012). A rövidített Szülő-csecsemő Kapcsolat Skála magyar változatának (H-MORS-SF) pszichometriai mutatói nagy mintán. Psychiatria Hungarica, 27(6), 392-405.

Scheuring, N., Danis, I., Németh, T., Papp, E., Czinner, A. (2012). Az Egészséges utódokért projekt 2010-2011. A koragyermekkori regulációs zavarok vizsgálata céljából indított első hazai szűrőprogram kutatás-módszertani háttere. Gyermekgyógyászat, 63(6), 320-325.; a teljes cikk online változata (p.1-15) elérhető lesz a folyóirat honlapján.

Danis, I., Scheuring, N., Papp, E., Czinner, A. (2012) Kiegészítő pszichometriai adatok a DS1K hangulati kérdőívhez. Egy kisgyermekes szülőket bevonó nagymintás kutatás tapasztalatai. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 14(2), 79-85.

Scheuring, N., Papp, E., Danis, I., Németh, T., Czinner, A. (2011). A csecsemő- és kisgyermekkori regulációs zavarok háttere és diagnosztikai kérdései. Gyermekorvos Továbbképzés, 10(5), 13-19.

Scheuring, N., Danis, I., Gervai, J. (2010) „Egészséges utódokért" kérdőívcsomagok. Kézirat. Budapest. (első szerzőtől elkérhető)

 

További információk a Heim Pál Kórház honlapján !

 


2009-2010

MATT Kft. - MTA-KTI - Gazdasági és Szociális Tanács

2009-2010-ben a Gazdasági és Szociális Tanács, valamint az MTA-KTI megbízásából, a MATT Kft. vezetésével készült egy hazai és nemzetközi összehasonlító elemzés a családpolitikai rendszerek és a korai intézményes nevelés hatásairól. A projekt címe "A korai intézményes gyermekgondozás indokoltsága, az eltérő szakmai perspektívák egymáshoz való viszonya" volt.

 

Vállalt feladatok:

- önálló tanulmány írása a napközbeni gyermekellátás nemzetközi és hazai kérdéseiről

- társszerzős tanulmányok írása a családpolitikai beavatkozások összefüggéseiről

- kötetszerkesztés

 

Projektvezető: Surányi Éva, MATT Kft. kutatási igazgató

A cég részéről képviselő: Dr. Danis Ildikó

 

Elkészült termékek:

Surányi, É., Danis, I., Herczog, M. (szerk.)(2010). Családpolitika más-más szemmel. Eltérő nézőpontok, megközelítések, változó gyakorlatok a hazai és nemzetközi családpolitikában. Gazdasági és Szociális Tanács. Budapest.

Danis, I. (2010). A fejlődéslélektani perspektíva: Gyermeki szükségletek. In: Surányi, É., Danis, I., Herczog, M. (szerk.) Családpolitika más-más szemmel. Eltérő nézőpontok, megközelítések, változó gyakorlatok a hazai és nemzetközi családpolitikában. Gazdasági és Szociális Tanács. Budapest. 102-137. 

Surányi, É., Danis, I., Herczog, M. (2010). Összefoglalás és szakpolitikai javaslatok. In: Surányi, É., Danis, I., Herczog, M. (szerk.) Családpolitika más-más szemmel. Eltérő nézőpontok, megközelítések, változó gyakorlatok a hazai és nemzetközi családpolitikában. Gazdasági és Szociális Tanács. Budapest. 11-28.

Surányi, É., Danis, I., Herczog, M., Posch, E. (2010). A családpolitika gyakorlata és eszközrendszere. In: Surányi, É., Danis, I., Herczog, M. (szerk.) Családpolitika más-más szemmel. Eltérő nézőpontok, megközelítések, változó gyakorlatok a hazai és nemzetközi családpolitikában. Gazdasági és Szociális Tanács. Budapest. 138-202. 

 


2009-2011

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet: Gyerekesély Projekt – Biztos Kezdet Program

2009 és 2011 között cégünk részt vett a magyarországi Biztos Kezdet hálózat módszertani központjának munkájában.

 

Vállalt feledatok:

- A Biztos Kezdet Kötetek interdiszciplináris szemléletű, tudományos igényű szerkesztése.

- A Biztos Kezdet program hatásvizsgálatának előkészítésében való részvétel a MATT Humán Tanácsadó Kft.-vel való együttműködésben. Ezen belül: (1) A kutatási koncepció kidolgozásában való részvétel, (2) A „Koragyermekkori szülői hatások a gyermekek óvodai-iskolai boldogulásának előkészítésében" munkacímű háttértanulmány elkészítése a Biztos Kezdet hatásvizsgálat szülői indikátorainak kidolgozásához.

 

Projektvezető: Szilvási Léna; kutatási alprojekt vezetője: Surányi Éva

A cég részéről képviselő: Dr. Danis Ildikó

 

Elkészült termékek:

Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011). Biztos Kezdet Kötetek I.: Génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest 

Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011). Biztos Kezdet Kötetek II.: A koragyermekkori fejlődés természete: fejlődési lépések és kihívások. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest 

Danis, I., Farkas, M. Oates, J. M. (2011). Koragyermekkori fejlődés: hogyan gondolkodjunk róla? In: Danis I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.) Biztos Kezdet Kötetek II.: A koragyermekkori fejlődés természete: fejlődési lépések és kihívások. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest. 24-67.

Danis, I., Kalmár, M. (2011). A fejlődés természete és modelljei. In: Danis I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási L. (szerk.) Biztos Kezdet Kötetek I.: Génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest. 76-125. 

Surányi, É., Danis, I. (2008). Biztos Kezdet program hatásvizsgálat. Kutatási koncepció. Kézirat. MATT – SZMI-BK, Budapest.

Az eredeti háttértanulmány átdolgozásából, továbbfejlesztéséből készült kéziratok:

Danis, I., Szilvási, L., Surányi É. (2011). „Iskola, iskola, ki a csoda jár oda?" I. Bevezető elméleti összefoglaló a gyermeki fejlődésről, a szülőségről, és e kettőt támogató programok jelentőségéről az iskolába lépés előtti életkorokban. Kézirat. Bright Future, Göd.

Danis, I., Szilvási, L. (2011). „Iskola, iskola, ki a csoda jár oda?" II. Az iskolába lépés sikerének több komponensű nézőpontja: Intézményi és családi tényezők az iskolaérettség hátterében. Kézirat. Bright Future, Göd.

Danis, I., Szilvási, L. (2011). „Iskola, iskola, ki a csoda jár oda?" III. Fejlődés a mindennapokban: a szülői nevelési gyakorlat támogatása. Kézirat. Bright Future, Göd.

 

További információk a Biztos Kezdet program honlapján!

 


2008-2010

KÁVA Kulturális Műhely

2008 és 2010 között, a KÁVA Kulturális Műhely vezetésével zajlott egy 12 európai ország együttműködésében megvalósuló, EU által (EACEA) támogatott drámapedagógiai kutatás, amely a „Drama Improves Lisbon Key Competences in Education (DICE)" névre hallgatott.

 

Vállalt feladatok:

- kvantitatív longitudinális kutatás megtervezése, mérőeszközök összeállítása, ezek fordításának koordinációja

- a teljes kutatás lefolytatásának nemzetközi koordinációja, folyamatos szakmai konzultáció a résztvevő országok kutatásvezetőivel

- adatbázis létrehozása és primer elemzése

- eredmények prezentációja az Európa Parlamentben

 

Projektvezető: Cziboly Ádám

A cég részéről képviselő: Dr. Danis Ildikó

 

Elkészült termékek:

Danis, I., Varga, A., Cziboly, Á. (2008). DICE Research design. Final plan. Manuscript. DICE.

Cziboly, A., DICE Consortium* (2010). The DICE has been cast. A DICE resource research findings and recommendations on educational theatre and drama. Budapest.

Cziboly, A., DICE Consortium* (2010). DICE – a kocka el van vetve. Kutatási eredmények és ajánlások a tanítási színház és dráma alkalmazásával kapcsolatban. Budapest

Danis, I. (2010). Effects of educational theatre and drama on entrepreneurship, innovation and creativity / Research results. Presentation on DICE Brussels conference, 2010 October. European Parliament, Brussels, Belgium.

Danis, I. (2010). Effects of educational theatre and drama on communication skills and learning to learn / Research results. Presentation on DICE Brussels conference, 2010 October. European Parliament, Brussels, Belgium.

Danis, I., Nemeth, Sz. (2010). Main aspects of DICE research methodology. Presentation on DICE Brussels conference, 2010 October. European Parliament, Brussels, Belgium.

Danis, I. (2010). A nemzetközi DICE kutatás bemutatása: kvantitatív módszertan és eredmények. Prezentáció a DICE budapesti zárókonferenciáján. Budapest.

*Danis Ildikó a DICE Consortium tagja

 

További információk a DICE-projekt honlapján!

 


 

Munkáink

Aktuális projektek

2014-

Szt János Kórház / Együtt Baba-Mama-Papa program


2014-ben a Szt. János Kórház "Együtt Baba-Mama-Papa" programja tudományos és hatásvizsgálati kutatás tervezésébe kezdett. Jelenleg is folyik a komplex kutatási design tervezése és az eszközrendszer kialakítása.

Projekt vezető: Prof. Dr. Kurimay Tamás, osztályvezető főorvos

A cég részéről képviselő: Dr. Danis Ildikó

 

Tovább...

 

Korábbi projektek

2013

Heim Pál Kórház / Szundi Alapítvány

 

2010-2011-ben a Heim Pál Kórház "Egészséges utódokért" c. projektjében vettünk részt. Jelenleg is zajlanak a több, mint 1000 családot számláló kutatás kvantitatív elemzései. 


Projekt vezető: Dr. Scheuring Noémi, osztályvezető főorvos

A cég részéről képviselő: Danis Ildikó

 

Tovább...

 

Publikációk

SZERKESZTETT KÖTETEK

Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011). Biztos Kezdet Kötetek I.: Génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011). Biztos Kezdet Kötetek II.: A koragyermekkori fejlődés természete: fejlődési lépések és kihívások. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

Surányi, É., Danis, I., Herczog, M. (szerk.)(2010). Családpolitika más-más szemmel. Eltérő nézőpontok, megközelítések, változó gyakorlatok a hazai és nemzetközi családpolitikában. Gazdasági és Szociális Tanács. Budapest.

 

Tovább...