Magunkról

A BRIGHT FUTURE Kft. jelenlegi profiljával 2008-tól működik. Cégünk társadalomtudományi kutatással és elemzéssel, fejlődéspszichológiai témájú ismeretterjesztéssel, képzésekkel és szakértésekkel, interdiszciplináris szemléletű szakpolitikai elemzésekkel, valamint pszichológiai tanácsadással és konzultációval foglalkozik.

 

Fókuszban a szakmaközi gondolkodás és a fejlődéslélektani perspektíva érvényesítése áll több olyan területen, ahol e szemlélet elengedhetetlen a jó döntések meghozatalához és az eredményes gyakorlati munkához. Cégünk azzal a küldetéstudattal működik, hogy a professzionális elméleti és gyakorlati munka nem létezhet egymás nélkül. A hatékony szolgáltatások tervezése, valamint a gyerekekkel és a szülőkkel kapcsolatos pedagógiai és terápiás munka nem működhet jól a megalapozott elméleti tudás nélkül, és fordítva.

Az alkalmazott, tudományos bizonyítékokon alapuló, az egyes tudományágak (pszichológia, szociológia, orvostudomány, pedagógia, közgazdaságtan, szociális munka stb.) tapasztalatait, nézőpontjait egységes keretbe rendező munkamód az, ami nélkül nem tudjuk elképzelni a hatékony és sikeres szolgáltatásokat.

Az utóbbi években számos kutatási és szakpolitikai relevanciával bíró projektben volt módunk képviselni ezt a nézőpontot. Több hazai és külföldi partnerrel dolgoz(t)unk együtt. Szakmai kapcsolatainkat jó nevű kutatóhelyeken (MTA, egyetemek), hasonló profillal rendelkező cégekben, valamint az egészség-, oktatás- és szociális ügyek területén dolgozó elméleti, gyakorlati és szakpolitikával foglalkozó szakemberekkel alakítottuk ki.

A szélesebb, társadalmi kérdéseket érintő munkáink mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel és gyerekekkel folytatott közvetlen munkára. A gyakorlati képzéseken való részvétel, valamint a szülőkkel, családokkal folytatott konzultációk elméleti és módszertani kérdéseket is inspirálnak.

Jelenleg munkáink fókuszában a szülői és koragyermekkori lelki egészség kérdéskörök állnak.

 

FMK nyilvántartási számunk: 13-09-083244

Főtevékenység: 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

Ügyvezető igazgató: Kovács Mihály András

Szakmai vezető: Dr. Danis Ildikó

 

 

Munkáink

Aktuális projektek

2014-

Szt János Kórház / Együtt Baba-Mama-Papa program


2014-ben a Szt. János Kórház "Együtt Baba-Mama-Papa" programja tudományos és hatásvizsgálati kutatás tervezésébe kezdett. Jelenleg is folyik a komplex kutatási design tervezése és az eszközrendszer kialakítása.

Projekt vezető: Prof. Dr. Kurimay Tamás, osztályvezető főorvos

A cég részéről képviselő: Dr. Danis Ildikó

 

Tovább...

 

Korábbi projektek

2013

Heim Pál Kórház / Szundi Alapítvány

 

2010-2011-ben a Heim Pál Kórház "Egészséges utódokért" c. projektjében vettünk részt. Jelenleg is zajlanak a több, mint 1000 családot számláló kutatás kvantitatív elemzései. 


Projekt vezető: Dr. Scheuring Noémi, osztályvezető főorvos

A cég részéről képviselő: Danis Ildikó

 

Tovább...

 

Publikációk

SZERKESZTETT KÖTETEK

Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011). Biztos Kezdet Kötetek I.: Génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011). Biztos Kezdet Kötetek II.: A koragyermekkori fejlődés természete: fejlődési lépések és kihívások. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

Surányi, É., Danis, I., Herczog, M. (szerk.)(2010). Családpolitika más-más szemmel. Eltérő nézőpontok, megközelítések, változó gyakorlatok a hazai és nemzetközi családpolitikában. Gazdasági és Szociális Tanács. Budapest.

 

Tovább...