Küldetés

Tenni szeretnénk ...

 

... az egészséges, boldog és teljes gyermekkorért!

Gyermeket vállalni és nevelni különlegesen szép és nehéz feladat egyszerre: az emberi élet nagy lehetősége és felelőssége is egyben. Amellett, hogy gyerekeinket a későbbi "sikerekre" és boldogulásra neveljük, fejlődésüket ezért ösztönözzük nap mint nap, kell, hogy közös mindennapjainkat átszője az „itt és most” boldog élménye is. Oda kell figyelnünk gyermekeink jelenére és holnapjára egyaránt. 

Minden gyermeknek joga van az egészséges testi, értelmi, érzelmi és társas fejlődésre. A vállalt és a körülöttünk élő kisgyerekek boldog és teljes gyerekkoráért, valamint testi és lelki egészségéért a felnőtt társadalom a felelős! Nemcsak a szülők és a család felelőssége ez, hanem a társadalom minden olyan szolgáltatásának, közösségének, intézményének, szakemberének, akik kisgyerekekkel és családjaikkal foglalkoznak, illetve az ő sorsukról és életkörülményeikről döntenek.

 

... az örömteli és hatékony szülőségért!

Minden társadalomnak érdeke, hogy a szülőket felkészítse a szülőszerepre, és ne hagyja magára a gyermekgondozás és -nevelés időszakában sem.  Gyorsan változó, válságokkal és szélsőségekkel teli világunkban a családi felelősségek rendkívül nagy terhet rónak a kisgyermekes szülőkre. A támogatás olyan családoknál még kiélezettebb szükséglet, akikhez nehezen jutnak el a szülő-gyermek kapcsolatot és nevelést segítő modern információk. Társadalmi feladat az is, hogy a vélemények, nézetek és hiedelmek kavalkádjából kinyilvánítsuk azokat az utakat, módszereket, eszközöket, amelyek a lehető legjobban szolgálják a gyerekek egészséges és boldog fejlődését.

Minden gyermek mást és mást igényel, ezért szülőnek és segítő szakembernek lenni gyakran nem könnyű. Számos népszerű gyermeknevelési könyv, a média és a világháló fórumai általában egyszerű praktikákat kínálnak. Ezekkel szemben a pszichológia tudománya egyetlen, de kétségtelenül sok szülői energiát kívánó szabályt fogalmaz meg: Figyeld a gyermeked, vedd észre jelzéseit, próbáld meg helyesen értelmezni azokat, és ennek megfelelően reagálj! Ez a fajta érzékenység nem mindig magától értetődő és nem mindenkinek megy hasonlóan gördülékenyen. Szülő és gyermek kölcsönösen tanulja egymást: egymás jelzéseit és reakcióit. Ott, ahol ez a folyamat elakad, vagy nem megy spontán és hatékonyan, szerepe van a szakemberek által nyújtott segítségnek.

 

... a stabil, kiegyensúlyozott családokért!

A gyerekek fejlődésére nem lehet önmagában tekinteni. A családban – amelyben a gyerekek szerencsés esetben mindennapjaikat élik - minden szereplő személyisége és viselkedése hat a többiekére: együtt alakul a család élete, együtt alkotják meg azokat a kereteket, amiben létezni és működni tudnak egymással és egymás mellett. A kisgyerek fejlődésével párhuzamosan a szülő és a többi családtag is fejlődik. Ha pedig a család változik, ez óhatatlanul hatással van a kisgyerekekre is. Manapság számos teher nyomja a családok vállát. Gyermeket nevelni és összhangot teremteni a munka, a család és a magánélet kihívásai között sok energiát igénylő feladat, amiben lépten-nyomon elbizonytalanodhatnak a családok. 

 

... egy élhetőbb, segítőbb társadalomért!

Egy gyermek és egy család életét számos hatás befolyásolja: az ismerős embertársak, a közvetlen intézményi hálózat, a társadalom és a kultúra sajátosságai is hatnak a szülők választásaira, döntéseire, s így a gyerekek fejlődésére. Gyerekek és családok sorsa függ attól, hogy milyen szervezett segítséghez, támogatáshoz férnek hozzá és ezek a szolgáltatások (ld. egészségügy, oktatás, szociális támogatás) milyen minőségűek, és mennyire alkalmazkodnak a valódi igényekhez és szükségletekhez.

 

... a holnapért!

A XXI. század társadalmi problémáinak (ld. egyre kevesebb gyermek születése, nehezen megteremthető munka-család-magánélet egyensúly, gazdasági nehézségek, esélyegyenlőtlenség, szegénység, családokat megterhelő stressz stb.) megoldásával kapcsolatban több érvelés is ugyanarra a következtetésre jut: a megoldáshoz már a koragyermekkor időszakára, a kisgyerekek és családjaik segítésére, a szülői  feladatok támogatására is fókuszálnia kell mind a gyakorlatnak, mind a szakpolitikáknak és ezáltal a gazdasági beruházásoknak is!

Amellett, hogy ügyelnünk kell gyermekeink jóllétére "itt és most", számos társadalmi és szakpolitikai érv (ld. OECD, EU, UNICEF, UNESCO, Világbank, WHO kutatásai, jelentései) hangzik el, amely egy új generáció születését egyben a tudatos jövőformálás és a fenntartható társadalom lehetőségének fogja fel. Ebben az értelemben „a koragyermekkor befektetés a jövőbe” (James Heckman), emiatt kell kitüntetett figyelmet szentelnünk a kisgyerekeknek és családjaiknak.

 

 

 

Munkáink

Aktuális projektek

2014-

Szt János Kórház / Együtt Baba-Mama-Papa program


2014-ben a Szt. János Kórház "Együtt Baba-Mama-Papa" programja tudományos és hatásvizsgálati kutatás tervezésébe kezdett. Jelenleg is folyik a komplex kutatási design tervezése és az eszközrendszer kialakítása.

Projekt vezető: Prof. Dr. Kurimay Tamás, osztályvezető főorvos

A cég részéről képviselő: Dr. Danis Ildikó

 

Tovább...

 

Korábbi projektek

2013

Heim Pál Kórház / Szundi Alapítvány

 

2010-2011-ben a Heim Pál Kórház "Egészséges utódokért" c. projektjében vettünk részt. Jelenleg is zajlanak a több, mint 1000 családot számláló kutatás kvantitatív elemzései. 


Projekt vezető: Dr. Scheuring Noémi, osztályvezető főorvos

A cég részéről képviselő: Danis Ildikó

 

Tovább...

 

Publikációk

SZERKESZTETT KÖTETEK

Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011). Biztos Kezdet Kötetek I.: Génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011). Biztos Kezdet Kötetek II.: A koragyermekkori fejlődés természete: fejlődési lépések és kihívások. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest.

Surányi, É., Danis, I., Herczog, M. (szerk.)(2010). Családpolitika más-más szemmel. Eltérő nézőpontok, megközelítések, változó gyakorlatok a hazai és nemzetközi családpolitikában. Gazdasági és Szociális Tanács. Budapest.

 

Tovább...