... az egészséges, boldog és teljes gyermekkorért!

... az örömteli és hatékony szülőségért!

... a stabil, kiegyensúlyozott családokért!

... egy élhetőbb, támogatóbb társadalomért!

... a holnapért!

Tevékenységek

Cégünk vállalja társadalomtudományi (pszichológiai, szociológiai, pedagógiai stb.) témájú alapkutatások tervezését, kivitelezését, elemzését, valamint gyakorlatorientált, célzott kutatások és hatásvizsgálatok kidolgozását és lefolytatását oktatási, egészségügyi és szociális szaketerületeken.

Emellett részt veszünk interdiszciplináris, illetve kifejezetten fejlődéspszichológiai témájú képzésekben, szakértésekben, különböző szakmai anyagok elkészítésében, valamint pszichológiai konzultációkat nyújtunk kisgyermekes szülőknek és családoknak.

Tovább...

Aktuális projektek

2014-
Szt János Kórház / Együtt Baba-Mama-Papa program

2014-ben a Szt. János Kórház "Együtt Baba-Mama-Papa" programja tudományos és hatásvizsgálati kutatás tervezésébe kezdett. Jelenleg is folyik a komplex kutatási design tervezése és az eszközrendszer kialakítása.

Projekt vezető: Prof. Dr. Kurimay Tamás, osztályvezető főorvos

A cég részéről képviselő: Dr. Danis Ildikó

 

Tovább...

Korábbi projektek

2013-2014
Heim Pál Kórház / Szundi Alapítvány

2010-2011-ben a Heim Pál Kórház "Egészséges utódokért" c. projektjében vettünk részt. Jelenleg is zajlanak a több, mint 1000 családot számláló kutatás kvantitatív elemzései. 

Projekt vezető: Dr. Scheuring Noémi, osztályvezető főorvos

A cég részéről képviselő: Danis Ildikó

 

 

Tovább...

Publikációk

SZERKESZTETT KÖTETEK

Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011). Biztos Kezdet Kötetek I.: Génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei. NCSSZI, Budapest. pdf

Danis, I., Farkas, M., Herczog, M., Szilvási, L. (szerk.)(2011). Biztos Kezdet Kötetek II.: A koragyermekkori fejlődés természete: fejlődési lépések és kihívások. NCSSZI, Budapest. pdf

Surányi, É., Danis, I., Herczog, M. (szerk.)(2010). Családpolitika más-más szemmel. Eltérő nézőpontok, megközelítések, változó gyakorlatok a hazai és nemzetközi családpolitikában. GSZT. Budapest. pdf

Tovább...

"...Az eredményes szülői gondoskodás alapvető feltétele, mondhatnánk kulcsa a következő nemzedék lelki egészségének. Tudnunk kell mindent, amit csak lehet, e szülő-szerep természetéről, egyszersmind azokról a sokrétű társas és lélektani körülményekről is, amelyek hatására annak fejlődése jobbra vagy rosszabbra fordul. ..."

"... Az anyagi javak létrehozásának szentelt aktivitás beleszámít minden gazdasági mutatónkba. A boldog, egészséges és önálló gyermekek „otthoni létrehozásának” szentelt férfi és női fáradozás egyáltalán nem számít. Feje tetejére állított világot  teremtettünk. ..."

"... Az a társadalom, amely a kisgyermekek szüleit magára hagyja, s nem nyújt támaszt kellő ideig és mértékig, ezt az állapotot könnyen normának foghatja fel. ...”

(John Bowlby, 1988)